Ara

Diş Hekimliği Fakültesi

Akademik

İdari

Fakülte Sekreteri

Recayi SEZER

Uzmanlık Alanları

Dekan- Başhekim Sekreteri

Berat AKAT

Uzmanlık Alanları

Satın Alma- Doğrudan Temin

Büşra PINAR

Uzmanlık Alanları

Öğrenci İşleri

Şeyma SALMAN YILMAZ

Uzmanlık Alanları

Satın Alma-İhale

Bekir Can AKGÜL

Uzmanlık Alanları

Personel İşleri

Cuma ÇOLAK

Uzmanlık Alanları

Maaş Tahakkuku

Serdar DANIŞMAN

Uzmanlık Alanları

Döner Sermaye

Samet YÜKSEL

Uzmanlık Alanları

Taşınır Kayıt Yetkilisi

Ayhan KATAR

Uzmanlık Alanları

Teknik Birim

Fatih AYDIN

Uzmanlık Alanları

Memur

İlhan KORKMAZ

Uzmanlık Alanları

Ahmet ÇAĞLAYAN

Uzmanlık Alanları

Faturalama

Selahattin YELMEN

Uzmanlık Alanları